Estate planning

Als u vermogen heeft opgebouwd, dan wilt u natuurlijk dat dit na uw overlijden zoveel mogelijk bij uw erfgenamen terechtkomt. En niet bij de belastingdienst. Daarom is het goed om samen met Van Goor Schuurman eens te kijken hoe dat moet. Dat is estate planning.

Samen met onze (kandidaat-)notarissen kijken we hoe we uw vermogen een nuttige bestemming kunnen geven, zodanig dat u er bij leven van profiteert èn uw erfgenamen toch een groot plezier doet. Wellicht bent u ondernemer en heeft u uw zaak voor een goede som van de hand gedaan.

Of u bent agrariër of een particulier met een zeker vermogen en onroerend goed. Estate Planning is één van onze buitengewone deskundigheden waarvan u kunt profiteren. Dit doen we soms in samenwerking met fiscaal juristen, banken en uw eigen of een gespecialiseerde accountant. Estate planning is een kwestie van vertrouwen tussen u en uw notaris. We hebben begrip voor uw positie. Niets menselijks (en zakelijks) is ons vreemd.Dat maakt ons en uw oplossing op dit gebied buitengewoon.