Kosten nieuwbouw

Bij bouwprojecten wordt doorgaans ‘vrij op naam’ geleverd. Dit houdt in dat de verkoper alle kosten betaalt die verband houden met de levering.

Daarbij moet u denken aan de leveringsakte, inschrijfkosten kadaster, de omzetbelasting over deze kosten en de eventuele overdrachtsbelasting.

De kosten van de hypotheekakte en daaraan gerelateerde kadasterkosten zijn voor uw eigen rekening. Uiteraard ontvangt u van ons wat dat betreft een kostenoverzicht.