De breur van de neef van de tante van mien moat

24-01-2019

U heeft jaren lang hard gewerkt. U heeft gespaard en afgelost, voor zover de kosten van de opvoeding van de kinderen, het onderhoud en de verbetering van de woning, de kapotte auto, etcetera, dat allemaal toestonden.

U leest allerlei artikelen over vermogensplanning, testamenten, schenkingen, volmachten en levenstestamenten. Daarnaast hoort u van alles bij de buurtborrel of op een verjaardag, waarbij een reactie als ‘joah dat kan weh ween’, moar de breur van de neef van de tante van mien moat hef’zegd dat ’t woar is”, nog wel eens voorbij komt.

Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken maakt u een afspraak bij de notaris. De notaris inventariseert in hoofdlijnen wat uw vermogen is. U geeft aan dat u in het begin van het huwelijk “meer hypotheek dan verf op ’t huus had zitt’n”, maar dat de hypotheek inmiddels is afgelost. Een overwaarde op het huis dus. Zolang u er zelf blijft wonen loopt deze waarde in de stenen niet veel gevaar. Het gevaar loert zodra er sprake is van zorgkosten en zodra u komt te overlijden. Indien u daarvoor maatregelen wilt nemen, dient u een goede regeling in uw testament op te nemen, dient u na te denken over het opmaken van een algemene volmacht of een levenstestament.

Daarmee voorkomt u dat de rechter of de zorginstelling of de overheid de regie over uw centen overneemt, voor de situatie dat u ‘de tenen niet meer jeukt’ of voor de situatie dat ‘u niet meer weet dat het vrijdag is’. In gewoon Nederlands: voor de situatie dat u komt te overlijden of voor de situatie van wilsonbekwaamheid.

In de praktijk merken wij hoeveel problemen en kosten er worden voorkomen indien er op tijd goede maatregelen worden getroffen. Wilt u uw partner, uw kinderen, uw familie, uw erfgenamen met gedoe opzadelen, dan hoeft u in de meeste gevallen niets te doen. Dat gaat vanzelf. Wilt u hen ontzorgen en regelen dat de belastingdienst een kleinere hap uit uw vermogen neemt, dat de bijdrage in de zorgkosten zal meevallen, dat zaken bij uw overlijden of wilsonbekwaamheid makkelijker geregeld kunnen worden, dan is het aan u zelf om in de benen te komen.

Wilt u weten hoe bij u de hazen lopen? Maak dan gerust een afspraak voor een vrijblijvend overleg.