Geeft de Tweetrap een trap na?

27-12-2018

Het is 1 maart 2010. De publieke omroep vertoont een uitzending van het populaire consumentenprogramma Tros Radar. Het programma is met veel tamtam en reclame aangekondigd, dus er kijken bovengemiddeld veel mensen naar deze uitzending. In het programma wordt uitgelegd dat het voor mensen met kinderen verstandig is om een zogenaamd tweetrapstestament te maken. Het resultaat van zo’n testament, zo werd verteld, is namelijk dat er bij het overlijden van de eerste ouder geen erfbelasting (vroeger heette dit successierecht) hoeft te worden betaald door de langstlevende partner.

De langstlevende partner was in zo’n testament enig erfgenaam. Blijft de erfenis voor die langstlevende binnen de belastingvrijstelling van ruim € 600.000,00, dan hoeft de langstlevende partner dus geen erfbelasting te betalen. Dit advies van Tros Radar om het testament te wijzigen voor een nihil-heffing erfbelasting werd landelijk door veel mensen opgevolgd. Ook in Twente.

Wat echter niet was voorzien, is dat in 2013 de eigen bijdrage voor de zorgkosten twee keer over de kop zou gaan. Geen inflatiecorrectie van 1% of 2%, nee, 200% verhoging.

Het genoemde “Tros Radar Tweetrapstestament” heeft daardoor een onvoorzien gevolg: als de langstlevende partner ‘slecht te pas’ wordt en een eigen bijdrage moet gaan betalen voor zorgkosten, dan wordt deze bijdrage berekend over het vermogen van de langstlevende maar ook over de gehele nalatenschap van de overleden partner. Dat is immers allemaal vermogen van de langstlevende partner geworden door het tweetrapstestament. Omdat de kinderen bij het eerste overlijden niet meededen (om te voorkomen dat je als langstlevende ouder over hun kindsdeel erfbelasting moet betalen, worden de kinderen bij het eerste overlijden buiten de nalatenschap gehouden), is alles van de langstlevende en is de eigen bijdrage op maximaal niveau. De tweetrap geeft dus een flinke trap na. Was je nog niet ‘slecht te pas’, dan wordt je het wel.

Wij mogen het woord ‘moeten’ niet gebruiken, maar u moet dit thuis echt nakijken. Controleer of de term ‘tweetrap’ in uw testament voorkomt. Als dat zo is, bel ons dan gerust om een afspraak voor overleg te maken. De bespreking bieden wij u aan en kost dus niets. Het kan vele, vele duizenden euro’s, zo niet tienduizenden euro’s besparen wanneer u uw testament aanpast aan de nieuwe regelgeving.

Hoog tijd dus om goed advies in te winnen. Maak gerust een afspraak.