Delen is vermenigvuldigen

19-11-2018

Je kunt pas vermenigvuldigen als je kunt delen.

Heb je zelf een meer dan mooi spaarsaldo, dan is er één persoon erg blij.

Geef je iets daarvan weg aan bijvoorbeeld zoon/dochter, dan zijn er twee personen blij. Jezelf omdat je het leuk vindt om te geven, zoon/dochter omdat die, vaak onverwacht, een kadootje krijgt. Door te delen vermenigvuldig je de tevredenheid en de positiviteit. Iedereen blij.

De mooiste notariële regeling waar iedereen blij van kan worden is de ‘schenking op papier’, ook wel schuldigerkenning uit vrijgevigheid genoemd. Je verklaart in een akte dat je een bedrag schuldig bent aan zoon/dochter. Kies hierbij voor het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij mag schenken. In 2018 is dit € 5.363,00. Heb je twee kinderen, dan ben je na de ondertekening van de akte op papier ruim € 10.000,00 lichter. Welke voordelen heeft dit eigenlijk?

Voor de ouder/schenker vormt de papieren schenking een aftrekpost in Box 3. Indien de ouder/schenker zelf een Box 3 vermogen heeft boven de vrijstelling, dan bespaart dit belasting. Bij zoon/dochter komt dit bedrag fictief bij het Box 3 vermogen. Heeft zoon/dochter nog geen eigen spaargeld, dan heeft de ouder/schenker dus een aftrekpost en bij zoon/dochter is het niet belast.

Indien zoon/dochter zelf (op termijn) meer spaargeld heeft dan de vrijstelling

(€ 30.000,00), dan is het wel belast bij hem/haar. Maar bij de ouder/schenker valt de heffing weg, dus per saldo is er geen extra heffing ten opzichte van de situatie vóór de schenking op papier.

De ouder/schenker heeft dus een lager Box 3 vermogen. Mocht deze naar de zorg moeten, dan is de eigen bijdrage lager. Verder kun je op grond van de akte belastingvrij 6% rente overboeken naar zoon/dochter. Na ruim vijftien jaar heb je dus ook nog eens bijna het gehele bedrag van de € 5.363,00 belastingvrij aan de kinderen overgeheveld. Hoe mooi is dat. De rente wordt bij de kinderen niet als inkomen gezien.

Indien een kind na het overlijden van de ouder/schenker kan aantonen dat er altijd netjes rente aan hem/haar is betaald door ouder/schenker, dan hoeft het kind over dit bedrag ook nog eens geen erfbelasting te betalen.

Samengevat: aftrekpost Box 3 bij ouder/schenker, lagere zorgbijdrage, belastingvrij vermogen overhevelen naar de kinderen via de rentebetaling, besparing erfbelasting bij overlijden langstlevende ouder/schenker. Tot slot: het geld blijft gewoon bij jezelf als ouder/schenker, het is alleen een papieren kwestie. Het kan dus ook met vermogen dat in de woning zit.

Wilt u hier meer over weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.