Doe altijd aangifte!

10-08-2018

Meneer is overleden en laat zijn echtgenote en hun vier kinderen achter als erfgenamen. Meneer en mevrouw waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De gemeenschap is groot € 200.000,00 (woning minus hypotheekschuld + banktegoeden + auto + caravan + inboedel). De nalatenschap van meneer bedraagt de helft van de gemeenschap van goederen oftewel € 100.000,00. Ieder van de erfgenamen heeft recht op 1/5e deel oftewel € 20.000,00.

Mevrouw krijgt een brief van de belastingdienst: U hoeft geen aangifte erfbelasting te doen, omdat een kind minder krijgt dan de vrijstelling van € 20.371,00 en de langstlevende minder krijgt dan diens vrijstelling van ruim € 640.000,00.

Toch is mijn advies om de aangifte erfbelasting juist wel in te dienen.

De langstlevende zal namelijk over vijftien jaar niets vermoedend dit vaderserfdeel overmaken aan de kinderen. De belastingdienst zal echter verklaren geen aangifte erfbelasting te hebben ontvangen en legt een aanslag schenkbelasting op van 10%. Ongeveer € 5.000,00 is de jaarlijkse schenkingsvrijstelling, zodat er per kind 10% moet worden betaald over € 15.000,00 oftewel € 1.500,00. Samen betalen de kinderen dus € 6.000,00 schenkbelasting. Was er gewoon aangifte erfbelasting gedaan na het overlijden van meneer, dan was de heffing nihil geweest.

Hetzelfde is van toepassing bij het overlijden van mevrouw: de kinderen betalen over de gehele nalatenschap en mogen vaderserfdeel niet in mindering brengen omdat de belastingdienst daar formeel niet van in kennis is gesteld.

Kortom: doe ALTIJD aangifte erfbelasting, ook als de erfdelen lager zijn dan de vrijstelling!