Als u niet meer weet dat het woensdag is

27-03-2018

U krijgt een kamer in de zorginstelling en keert niet meer terug naar uw eigen woning. De woning kan dus worden verkocht. U wilt graag een makelaar inschakelen, en u moet straks als verkoper de koopovereenkomst ondertekenen. Daarna moet u bij de notaris de akte van levering ondertekenen. Allemaal geen probleem. Of toch wel?

Maar wat als u naar de zorginstelling gaat omdat u niet meer weet dat het woensdag is? U kunt dan niet meer met de makelaar overleggen, niet meer de koopovereenkomst ondertekenen en niet meer bij de notaris de akte ondertekenen. Uw partner en/of kinderen vragen dan voor u een onderbewindstelling aan bij de rechter. Daarna hebben zij aanvullend de toestemming van de kantonrechter nodig om de woning te verkopen. Wie bepaalt dan de verkoopprijs? U, uw partner, of uw kinderen? Driemaal nee. De rechter is degene die beslist.

U wilt vervolgens de verkoopopbrengst van de woning schenken aan uw kinderen, om te voorkomen dat de opbrengst wordt meegenomen in de berekening van de zorgbijdrage. Voor dit schenken heeft u wederom de toestemming van de rechter nodig. En die vindt het wegsluizen van uw geld richting uw kinderen niet in uw belang en dus niet nodig. U kunt immers wel honderd worden en uw geld hard nodig hebben voor de zorg.

Maar bent u die oudere met verstand en houdt u de regie in eigen hand?

Dan is hier een hele mooie oplossing voor: de algemene volmacht of een levenstestament. Dit is een akte waarin u aan uw partner en/of kinderen een volmacht geeft om u op alle mogelijke fronten te vertegenwoordigen. Uw partner en/of kinderen bepalen dan of er een bord in de tuin komt, wat de verkoopprijs zal zijn en of het geld naar de kinderen kan worden geschonken.

U hoeft niet bang te zijn dat u zich voor wat betreft uw eigen zeggenschap als het ware al uit kleedt voordat u gaat slapen, want u kunt in de akte vastleggen dat de volmacht pas werkt nadat een onafhankelijk arts heeft verklaard dat u niet meer wilsbekwaam bent. Er zit dus netjes een veiligheidsslot op de volmacht.

Wilt u hierover meer weten? Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor advies.