Herfst is de mooiste tijd om....

17-11-2017

te gaan schenken!

Wij mogen ons gehele vermogen weggeven aan de eerste de beste dame of heer die wij vandaag tegenkomen. U heeft dat volste recht. Of het slim is, is een tweede. Een argument om het niet te doen is dat u nog verder moet met uw centen. Ten tweede kijkt de belastingdienst mee. De belastingdienst beperkt uw vrijheid van schenken niet, maar geeft wel spelregels. Een schenking boven een bepaald bedrag wordt door de belastingdienst belast met een heffing: het schenkingsrecht.

Zoals u weet kunt u schenken in contanten en schenken ‘op papier’. Voor beide varianten geldt hetzelfde: de belastingdienst kijkt per kalenderjaar naar de schenkingshandeling tussen dezelfde schenker en ontvanger. Een voorbeeld: moeder schenkt iedere maand € 350,00 aan haar dochter alsmede aan haar zoon. Dat is € 4.200,00 per jaar per kind. Omdat dit binnen de schenkingsvrijstelling 2017 van € 5.320,00 blijft, is er niets aan de hand.

Schenkt moeder het totaal van beide schenkingen, € 8.400,00, enkel en alleen aan haar dochter, dan gaat eenzelfde bedrag uit moeders portemonnee, maar moet er opeens wèl schenkingsrecht worden betaald: 10% over het bedrag boven de vrijstelling van € 5.320,00. Een heffing van € 308,00. Zonde van de centen.

De belastingdienst hanteert dus een vrijstelling per kalenderjaar. Wilt u dus dit jaar nog gebruik maken van de vrijstelling die de belastingdienst ons gunt, kom dan in actie. Wilt u niet in contanten schenken, maar schenken op papier via een notariële akte, dan is de herfst echt een goede tijd. Maak gerust een afspraak voor vrijblijvend overleg hierover. Bij akkoord krijgt u dan nog een ontwerp-akte thuis en komt u nog terug voor het ondertekenen van de schenkingsakte. Dat kan dan allemaal nog mooi voordat u met Oud en Nieuw het oudejaar uitzwaait.

U bent van harte welkom om eens vrijblijvend over schenking te komen sparren.