Trapondersteuning

15-06-2017

Wij worden met ons allen steeds ouder. En ouderdom komt met gebreken, zegt men. Maar de praktijk heeft ons geleerd dat zij komt met oplossingen voor de gebreken waarmee wij als mens worden geconfronteerd. Dat zijn echter vaak oplossingen voor lichamelijke problemen. Immers hoeveel ouderen fietsen niet de hele regio door, dankzij de elektrische fietsen. Zonder deze trapondersteuning zouden de grenzen van het eigen dorp het meest haalbare zijn.

De techniek zorgt dus voor oplossingen. Of denkt in ieder geval met ons mee. In het notariaat werkt het niet veel anders. Doordat wij met z’n allen ouder worden, is er behoefte aan producten voor deze doelgroep. Dan bedoel ik niet de huwelijksvoorwaarden voor de tachtigjarige tortelduifjes die gaan trouwen. Ik bedoel de akten die de ouderen onder ons graag willen opmaken, omdat zij op hogere leeftijd vol verstand nadenken over de tijd die nog voor hun ligt. Het is niet raar om op je zeventigste nog plannen te maken voor de volgende tien tot vijftien jaar. Mocht u die hoge leeftijd bereiken en ondersteuning wensen bij het beheer van bijvoorbeeld uw bankrekening en/of woning, dan is het verstandig eens bij ons te komen praten. U kunt een algemene volmacht opmaken, of een levenstestament, of al voorsorteren op een latere bewindvoering over uw vermogen. Allemaal zaken die voor u van groot belang zijn.

Waarom regelt u deze zaken niet goed, wanneer u al ruim een halve eeuw uw eigen zaken regelt en uw eigen broek ophoudt? Juist dan is het zaak om in actie te komen. U blijft eigen baas over uw eigen handelen, tot het moment dat u de trapondersteuning nodig heeft. Dan kunt u de benen stil houden en vertrouwen op de al eerder door u zelf bij de notaris geregelde algemene volmacht of levenstestament.

Kom gerust langs voor een vrijblijvend overleg. Dan praten wij er rustig over, in de eerste versnelling.