VOOGDIJ: VERPLICHT OF VERSTANDIG?

13-04-2017

In gesprekken met jonge ouders komt de voogdij vaak ter sprake. Wij geven dan aan dat het regelen van de voogdij niet verplicht is, maar wel verstandig. De voogdij hangt samen met het ouderlijk gezag. In beginsel hebben beide ouders het ouderlijk gezag, ook na echtscheiding. Wanneer beide ouders zijn overleden en er dus niemand meer is die het ouderlijk gezag heeft, dient er een voogd te komen als een kind nog geen achttien jaar is.

De rechter gaat eerst controleren of er een voogdij is geregeld in een testament van de ouders. Staat er een voogdijaanwijzing in het testament en de aanwijzing wordt door de voogd aanvaard, en de kinderbescherming ziet geen bezwaren tegen deze aanwijzing, dan zal de rechter de voogdijaanwijzing volgen. Is er echter geen testament, dan roept de rechter de naaste familie van beide overleden ouders op. In overleg met de familie en de kinderbescherming zal er een oplossing moeten komen. Maar wat als u vreest dat uw broer uiteindelijk uit de hoge hoed komt als meest ideale voogd, terwijl u zelf toch echt liever uw beste kameraad als voogd zou wensen ? Dan moet u maar één ding doen: een testament maken !

In het testament nemen wij op dat het de bedoeling is dat de kinderen in het gezin van de voogd worden opgenomen en altijd bij elkaar blijven. Allemaal logische zaken zou je zeggen, maar ook hier geldt: leg het vast in uw testament !

De voogdij eindigt als uw kind achttien jaar wordt. Vindt u achttien jaar wel wat jong voor uw zoon of dochter om over het gehele erfdeel te beschikken (u ziet ze die nieuwe auto al bestellen), dan kunt in het testament ook een bewindvoering opnemen. Maar daarover een volgende keer meer.

Mocht u hierover meer willen weten, maakt u dan gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Neemt u daarbij uw eventuele huidige testament wel mee ?

Graag tot ziens. Uw notarissen, Rudy van Goor en René Schuurman.