De schenkingsvrijstelling eigen woning 2017: nu al actie vereist !?

17-10-2016

Vanaf 1 januari a.s. wordt het weer mogelijk om € 100.000,00 vrij van schenkbelasting te schenken, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van de begiftigde (zowel aankoop woning als aflossing van hypotheekschuld). Indien u optimaal wilt profiteren van de mogelijkheden kan het echter zijn dat u dit jaar al in actie moet komen. Het gaat daarbij om de volgende gevallen:

  • uw kind wordt vóór of op 1 januari 2017 40 jaar en uw kind heeft niet tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 al de “grote” schenking (destijds zo’n € 20.000,00) gehad. U kunt dan tot de 40e verjaardag van uw kind nog gebruik maken van de huidige vrijstelling voor de schenkbelasting van (afgerond) maximaal € 53.000,00;
  • uw kind heeft vóór 1 januari 2010 de “grote” schenking gehad van zo’n € 20.000,00. Alleen als er dit jaar maximaal € 27.570,00 wordt geschonken mag er in 2017 of in 2018 nogmaals belastingvrij maximaal (afgerond) € 47.000,00 worden geschonken. Wordt er niet in 2016 geschonken, dan mag er volgend jaar maximaal € 27.570,00 worden geschonken.

Heeft u in de kalenderjaren 2010 tot en met 2014 een “grote” schenking gedaan aan uw kinderen? Dan is dat zuur. U kunt dan namelijk niet meer profiteren van de nieuwe mogelijkheden. De redenering van Den Haag is: tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 gold er ook een ruime regeling. Had u er dan maar gebruik van moeten maken. Tenslotte: het jaar is zo om. Als u nog actie wilt ondernemen, meld u dat dan zo spoedig mogelijk zodat wij u verder kunnen helpen.