Einde oefening voor gemeenschap van goederen?

02-05-2016

De gemeenschap van goederen gaat op de schop. Ondanks het feit dat de klok in Den Haag langzamer loopt dan in Twente, lijkt het erop dat een wetswijziging aanstaande is.

Waar gaat het om: als u nu zonder nadere afspraken trouwt, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Alles wat de partners vóór het huwelijk hebben, gezamenlijk èn privé, wordt door het huwelijk gemeenschappelijk vermogen. Dit geldt voor bezittingen èn voor schulden, zoals een hypotheek – of studieschuld.

Als de wetswijziging door gaat, dan wordt de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt: al hetgeen een echtgenoot tijdens het huwelijk ontvangt uit een nalatenschap of uit een schenking, valt niet meer in de gemeenschap van goederen (tenzij er een ‘insluitingsclausule’ is gemaakt). Tot nu toe was men afhankelijk van het feit of de ouder in het testament of de schenker bij de schenking de zogenaamde ‘anti-koude-kant-regeling’ (‘uitsluitingsclausule’) heeft opgesteld.

Ook goederen en schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk al privé had, vallen straks niet meer in de gemeenschap van goederen. Goederen en schulden die vóór het huwelijk al aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, vallen straks wel in de gemeenschap van goederen. Ook als men vóór het huwelijk voor ongelijke delen eigenaar is van een gemeenschappelijk goed (voorbeeld: een 3/4e tegenover 1/4e eigendom van een woning wordt door het huwelijk 50/50 eigendom). Wil men dit voorkomen, dan moeten er huwelijksvoorwaarden worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor schulden: ligt de afspraak er dat de ene partner voor een groter deel de schuld moet betalen (‘dragen’), dan wijzigt deze draagplicht door het huwelijk. Wil men dit niet, dan is het ook hiervoor noodzakelijk om huwelijksvoorwaarden te maken.

Conclusie: de gemeenschap van goederen blijft wel bestaan, maar in beperkte vorm. Bestaande huwelijken blijven onder het oude regime vallen, behalve dus dat erfenissen en schenkingen niet meer in de gemeenschap vallen.

Wilt u hier meer over weten, maak dan gerust een afspraak.

Uit: column De Driehoek, eerste week mei 2016.