Negatieve nalatenschap: bezint eer ge begint!

15-03-2016

U wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Op grond van de erfrecht-regels blijkt u erfgenaam te zijn. Omdat het steeds vaker voorkomt dat een nalatenschap negatief is, is het verstandig zeer goed op te letten.

Gedraagt u zich namelijk als ‘heer en meester’ over de nalatenschap, dan wordt u geacht erfgenaam te zijn. Kortom: volgens de wet heeft u de nalatenschap aanvaard. U heeft bijvoorbeeld de woning van oma leeg gehaald omdat de verhuurder dat netjes aan u heeft gevraagd. U brengt wat spullen naar de kringloop, en u houdt zelf de televisie, want die kan uw studerende dochter goed gebruiken.

Even later blijkt dat oma iets minder ‘in goeden doen’ was dan iedereen kon vermoeden. Jarenlang heeft zij ingeteerd op haar vermogen en zelfs de nodige schulden gemaakt. Allerlei postorder-bedrijven staan met een deurwaarder op de stoep om de rekeningen betaald te krijgen. Ook de energiemaatschappij blijkt nog een behoorlijke vordering te hebben. Tot slot heeft de belastingdienst nog een vordering op oma, omdat zij teveel huurtoeslag heeft ontvangen. Resultaat: de nalatenschap is enige duizenden euro’s negatief.

U draait geheel op voor de schulden van oma, omdat u zich als erfgenaam heeft gedragen. U heeft immers de televisie aan uw dochter gegeven. Het netjes meewerken aan het verzoek van de verhuurder, door de woning tijdig te ontruimen, blijkt dus een vervelend vervolg te hebben. Het verwerpen van de nalatenschap of het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap kan dan niet meer. Het feit dat u sociaal en moreel juist heeft gehandeld door netjes te voldoen aan het verzoek van de verhuurder, speelt helaas geen enkele rol.

Andere voorbeelden: u pint na het overlijden van oma met haar bankpas om de bloemen voor de uitvaart te betalen, of u laat haar bankrekening blokkeren omdat u niet weet wie de bankpas heeft. Of u zegt de krant alvast op. Het zijn allemaal gedragingen alsof u erfgenaam bent. Blijkt de nalatenschap negatief te zijn, dan bent u met uw gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Heeft u volgens de wet op grond van uw gedrag de nalatenschap zuiver aanvaard, dan is het veilig aanvaarden (de zogenaamde beneficiaire aanvaarding) of het verwerpen van de nalatenschap niet meer mogelijk.

U kunt dit voorkomen: win tijdig advies bij ons in.

Wij zullen in ieder geval uitleg geven over wat u wel en niet mag doen, en adviseren hoe u de nalatenschap op een veilige manier kunt aanvaarden.