Tweetrapstestament: een valkuil?

07-03-2016

Wanneer vader overlijdt zonder testament, zijn normaal gesproken moeder en de kinderen de erfgenamen. Moeder zal in dat geval de erfbelasting moeten betalen, ook over het erfdeel van de kinderen. Om dit te voorkomen werden in het verleden zogenaamde tweetrapstestamenten gemaakt. Dit houdt in dat een echtpaar met kinderen een langstlevende testament maakt, waarin de kinderen bij het eerste overlijden niet mee doen: alleen de langstlevende echtgenoot of echtgenote erft. De kinderen erven pas na het overlijden van de langstlevende ouder.

Omdat de langstlevende enig erfgenaam is en de nalatenschap vaak minder is dan de erfbelasting-vrijstelling die een langstlevende partner heeft, te weten ruim € 600.000,00, hoeft er geen erfbelasting te worden betaald. Niets meer aan doen, althans zo lijkt het.

Heeft u een dergelijk tweetrapstestament? Maakt u alstublieft een afspraak voor een bespreking bij ons. Het tweetrapstestament kan namelijk ongewenste gevolgen hebben die destijds onvoorzien waren: bij een tweetrapstestament krijgt de langstlevende partner de gehele nalatenschap. Het gehele vermogen dat u tot aan het overlijden van uw partner samen had, is nu in handen van de langstlevende. Krijgt de langstlevende partner te maken met het betalen van een eigen bijdrage voor de zorgkosten (bij zorg thuis of in een zorginstelling), dan wordt die eigen bijdrage berekend over uw hele vermogen.

Zouden de kinderen hebben mee-geërfd bij het overlijden van uw partner, dan kunnen de kindsdelen buiten schot blijven bij de berekening van de bijdrage in de zorgkosten. De zorgbijdrage wordt hierdoor lager.

Kortom: een tweetrapstestament levert wel een eerste voordeel op van besparing erfbelasting, maar kan op termijn tot ongewenste gevolgen leiden. Omdat de besparing erfbelasting eenmalig is en de bijdrage in de zorgkosten jaren kan duren, kon het nog wel eens zijn dat u veel meer vermogen op eet dan u had verwacht.

Hoog tijd om goed advies in te winnen. Maak gerust een afspraak.