Tarieven schenk- en erfbelasting 2016

29-12-2015

Wat mag je belastingvrij schenken in 2016?

De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor een schenking aan een kind is € 5.304,00. Als een kind tussen de 18-40 jaar is, mag er eenmalig € 25.449,00 worden geschonken. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 53.016,00 als de schenking wordt gebruikt voor studie/eigen woning.

Buiten de ouder-kind relatie is de schenkingsvrijstelling in 2016 € 2.122,00.

De vrijstelling erfbelasting voor een kind is in 2016 € 20.148,00 en voor een partner (*) € 636.180,00.

(*) zoals een echtgenoot/echtgenote.

Vanaf 1 januari 2017 komt de € 100.000,00 schenkingsvrijstelling terug. Houd u onze website in de gaten voor nadere informatie hierover.