Uw partner onterven: een slimme zet?

29-12-2015

Elke dag mag ik de klant uitleg geven over het opstellen van goede testamenten, slimme algemene volmachten en het doen van schenkingen. Allemaal om er voor te zorgen dat het geld terecht komt bij het goede doel: de uiteindelijke erfgenamen. Met name de situatie van de zorgkosten baart steeds meer mensen zorgen. En terecht, het kan er aardig inhakken.

Maar vaak kom ik situaties tegen dat het te laat is. Meneer zit bijvoorbeeld in een verpleeghuis, niet meer wetende dat het maandag is, en mevrouw woont nog in de gezamenlijke echtelijke woning. Dan overlijdt plotseling de meest gezonde van beiden, in dit geval mevrouw. Mevrouw heeft jaren terug een testament gemaakt ‘op het langste leven’, zoals men dat noemde. Kortom: de gehele nalatenschap gaat naar haar man en de kinderen krijgen hun erfdeel vooralsnog alleen op papier. De kinderen kunnen hun erfdeel nog niet opeisen. Door het testament wordt de langstlevende ouder immers netjes beschermd.

Maar in dit geval is deze bescherming van de langstlevende ongewenst!

De langstlevende zit in een verpleeghuis en betaalt een forse eigen bijdrage voor de zorgkosten. Deze zorgbijdrage werd berekend over de eigen helft van meneer in het gezamenlijke vermogen. En daar komt nu de nalatenschap van mevrouw nog bij. In het geheel wel te verstaan. De zorgbijdrage kan dus verdubbelen en de kinderen moeten maar rustig afwachten hoe het opeten van het vermogen jaar in jaar uit door gaat.

Indien u de gezonde partner bent en u wilt dat er bij uw overlijden niet nóg meer geld naar de zorg van uw partner gaat, dan kunt u een stap zetten door een testament te maken. U zou namelijk een testament kunnen maken waarin u alleen nog de kinderen benoemt tot uw erfgenamen. Zonder testament is uw partner immers gewoon erfgenaam van u. Door zo’n testament te maken komt er na uw overlijden niets van uw vermogen terecht bij uw partner. De partner redt zich prima met zijn/haar eigen helft van uw gemeenschap van goederen. U zorgt ervoor dat de zorginstelling alleen nog het eigen deel van uw partner kan opeten. Uw deel in het vermogen gaat veilig naar uw kinderen. U onterft dus eigenlijk uw partner, maar volgens mij is dit een mooi voorbeeld van ‘het doel heiligt de middelen’.