Rente Rente Rente

07-11-2015

Het einde van 2015 nadert. Veel akten moeten nog vóór het einde van het jaar getekend worden, omdat anders fiscale voordelen niet worden benut.

Eén van deze fiscale voordelen betreft de ‘schenking op papier’. Ik heb u hierover al eerder mogen informeren. U tekent een akte waarbij u op papier een bedrag schuldig erkent aan uw kinderen. Er gaat geen euro over tafel. De kinderen krijgen een vordering op u, zoals u voor hetzelfde bedrag een schuld aan de kinderen krijgt.

Met deze constructie krijgt u een schuld. Niet aan de bank, niet aan de belastingdienst, maar, heel veilig, aan de kinderen (of andere toekomstige erfgenamen zoals broer/zus/neef/nicht). Door deze schuld wordt uw vermogen minder. Dit lagere vermogen is voor u gunstig als u een bijdrage moet betalen voor de zorgkosten.

Maar ook voor de berekening van erfbelasting (successierecht) is het een aftrekpost voor uw erfgenamen. U moet dan echter nog aan één voorwaarde voldoen: rente betalen. En wel vóór 1 januari 2016.

Heeft u eerder bij ons een ‘schenking op papier’ geregeld, let u er dan goed op dat u de rente nog dit jaar overmaakt aan degene aan wie u de schenking heeft gedaan.

Niet vergeten ! Direct vandaag maar even doen. De rente niet met de Kerst in een envelop stoppen, maar per bank overmaken onder vermelding van ‘rente schenking’.

Wel doen hoor !