Bewijs het maar eens

28-05-2023

Jaarlijks maken wij akten waarbij ouders een bedrag schenken aan hun kinderen, waarna de kinderen het bedrag in dezelfde akte terug lenen aan de ouders. Het resultaat hiervan is dat de ouders een schuld aan de kinderen krijgen, over welke schuld de ouders jaarlijks een rente aan de kinderen mogen uitbetalen. Die rente is nog altijd 6%. Deze schuld aan de kinderen is voor de ouders een aftrekpost in Box 3 van hun aangifte inkomstenbelasting. De kinderen moeten het op hun beurt als vermogen in hun aangifte inkomstenbelasting opnemen bij Box 3.

Voor de ouders is het dus een aftrekpost. Dit betekent dat het vermogen, waarover een eigen bijdrage in zorgkosten berekend kan gaan worden, lager wordt. Hierdoor is vervolgens de eigen bijdrage lager. Over het bedrag dat op papier naar de kinderen is overgeheveld mag het Centraal Administratiekantoor (CAK) de eigen bijdrage namelijk niet berekenen.

Bij het overlijden van de langstlevende van de ouders is de schuld aan de kinderen ook nog eens een aftrekpost voor de berekening van de erfbelasting. De kinderen hoeven dan minder erfbelasting te betalen. De belastingdienst stelt hieraan twee keiharde voorwaarden: de eerste voorwaarde is dat het schenken en het terug lenen in een notariële akte is vastgelegd. De tweede voorwaarde is dat na het overlijden van de langstlevende ouder bewezen moet worden dat de ouder/schenker ieder jaar netjes de rente aan de kinderen heeft overgemaakt. Het ontvangen van die rente wordt bij de kinderen trouwens niet als inkomen gezien en is daarmee dus onbelast. Hartstikke mooi dus. Maar zorg er voor dat er na het overlijden van de langstlevende ouder bewezen kan worden dat er inderdaad ieder jaar rente is betaald door de ouder aan de kinderen. Kan dit niet worden aangetoond, dan vervalt de aftrekpost voor de erfbelasting geheel. Iedere rentebetaling moet dus opgeslagen worden in de computer of worden geprint, ook als dit langer geleden is dan de zeven jaar wettelijke bewaarplicht als burger voor het bewaren van jouw eigen administratie. Bent u de rente betaling in een bepaald jaar vergeten, dan kunt u dat nog inhalen. U moet dan wel rente over rente berekenen, anders keurt de belastingdienst dit niet goed.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om vermogen over te hevelen naar de kinderen, maak dan gerust een afspraak voor een gratis bespreking.