De jubelton verdwijnt. Deel 2.

04-11-2022

De jubelton gaat verdwijnen per 1 januari 2023. Althans in ieder geval in de huidige omvang. In onze augustus-column schreven we er al over. In deze column geef ik u nog enige extra informatie waar u gebruik van kunt maken.

Alleen dit jaar kunt u aan iemand nog de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking doen van, maximaal, € 106.671,00, de jubelton (het mag dus ook gerust minder zijn). Het geld moet door degene die de schenking ontvangt gebruikt worden voor de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aankoop van de woning, een verbouwing of de aflossing van de hypotheek.

Het schenken is niet alleen toegestaan aan kind of kleinkind, ook neef, nicht, buurjongen, zoon of dochter van uw vriend of vriendin, iedereen die tussen de 18-40 jaar jong is, mag een dergelijke hoge schenking ontvangen.

Let u goed op dat de spreidingsmogelijkheid ook verandert. Op grond van de huidige regelgeving mag de schenking over drie kalenderjaren worden gespreid. Het voorstel is om die spreidingsmogelijkheid geheel te laten vervallen voor schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan en de spreidingsmogelijkheid te beperken tot twee jaar voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan. Dat betekent het volgende: omdat de jubelton verdwijnt moet de schenker uiterlijk nog dit jaar starten met schenken en de schenking vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Het geld dient uiterlijk in 2023 geheel aan de ontvanger van de schenking overgemaakt te zijn. De ontvanger van de schenking, meestal dus zoon of dochter, mag het geld vervolgens besteden in 2022, 2023 en 2024.

Heeft uw zoon of dochter nu nog geen woning gevonden, maar hopelijk volgend jaar wel, kunt u dan nu al schenken? Dat kan, maar dan moet u nu dus al wel starten met geld overmaken aan uw zoon of dochter. Leg dit vast in een schenkingsovereenkomst. Wij helpen u daar graag bij. De schenking moet daarnaast in principe onvoorwaardelijk zijn. Wel kunnen wij voor u vastleggen dat de schenking wordt ontbonden voor zover niet is voldaan aan de voorwaarden voor het toepassen van de eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

Wilt u een dergelijke schenking doen, of hierover meer weten, trek dan op tijd bij ons aan de bel. Het is inmiddels november.