De jubelton verdwijnt

15-08-2022

De jubelton gaat verdwijnen per 1 januari 2023.

Alleen dit jaar kunt u aan iemand nog de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking doen van € 106.671,00, de jubelton. Het geld moet gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aankoop, een verbouwing of de aflossing van de hypotheek.

De jubelton was jaren terug in het leven geroepen om jonge mensen te helpen bij het aankopen van hun (veelal) eerste woning. Voor een woning van € 300.000,00 moest nog maar € 200.000,00 geleend worden bij de bank. Dat was althans de gedachte. De praktijk was dat men op zoek ging naar een huis van € 400.000,00.

Hoe dan ook, de jubelton verdwijnt. Wilt u aan bijvoorbeeld uw zoon of dochter, die tussen de 18-40 jaar jong is, een dergelijke hoge schenking doen, dan moet u dat nog dit jaar doen. Vanaf 2023 is de maximale hoge eigen woning schenkingsvrijstelling nog maar € 27.231,00. Per 1 januari 2024 verdwijnt hij geheel.

Wat ook verandert is de spreidingsmogelijkheid. Op grond van de huidige regelgeving mag de schenking over drie kalenderjaren worden gespreid. Het voorstel is om die spreidingsmogelijkheid geheel te laten vervallen voor schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan en de spreidingsmogelijkheid te beperken tot twee jaar voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan. Dit laatste betekent dat het bij een schenking in 2022 onbenut gebleven gedeelte van de vrijstelling van € 106.671,00 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar dus niet meer voor een schenking in 2024.

Heeft uw zoon of dochter nu nog geen woning gevonden, maar hopelijk volgend jaar wel, kunt u dan nu al schenken? Dat kan, maar dan moet u nu dus al wel het geld overmaken aan uw zoon of dochter. De schenking moet daarnaast in beginsel onvoorwaardelijk zijn. Wel kunnen wij voor u vastleggen dat de schenking wordt ontbonden voor zover niet is voldaan aan de voorwaarden voor het toepassen van de eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

Wilt u een dergelijke schenking doen, of hierover meer weten, trek dan op tijd bij ons aan de bel. Het jaar is zo voorbij.

Bel dus gerust voor een afspraak via 0546 – 80 80 80.