Geen actieve herinnering

07-06-2021

“Ik heb daar geen actieve herinnering aan.” Toen ik Mark Rutte dat hoorde zeggen op het NOS Journaal, kwam er een goede tip voor de heer Rutte in mij op. En die deel ik graag met u. Want als u ook (steeds vaker) ergens geen actieve herinnering aan heeft, is het tijd om na te denken over een levenstestament. ‘Teken vandaag voor morgen’ is niet voor niets onderwerp van de huidige landelijke publiciteitscampagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

In het levenstestament wijst u iemand aan die in uw naam en voor uw rekening álle handelingen mag verrichten. Denk aan het verzorgen van uw bankzaken, het bijhouden van uw administratie, het kunnen verkopen van uw woning, het kunnen schenken aan uw toekomstige erfgenamen (meestal uw kinderen of andere naaste familieleden). We laten deze bevoegdheid om u te vertegenwoordigen natuurlijk pas ingaan nadat een arts heeft verklaard dat u niet meer wilsbekwaam bent. Zo zit er als het ware een goed slot op de deur en bent u voorbereid op de dag van morgen, zónder dat u nu al de regie uit handen moet geven. De vereiste artsverklaring zorgt ervoor dat u uzelf blijft vertegenwoordigen totdat u dat niet meer kunt. De akte kan na ondertekening dus gerust nog jaren bij u in de kast blijven liggen. Maar gebeurt er onverhoopt iets met u, dan wordt het opstellen van de artsverklaring in gang gezet en treedt de akte daarna in werking. Een prachtig vangnet dus.

Dit vangnet voorkomt dat er via de rechter een bewindvoering wordt ingesteld over uw vermogen. Met het levenstestament wordt dus de eigen regie gewaarborgd. Dit voorkomt een hoge eigen bijdrage voor de zorgkosten en zorgt dat de hoogte van de heffing erfbelasting na uw overlijden wat gestuurd kan worden. De beslissing om het huis te kunnen verkopen en om te kunnen schenken blijft binnen uw eigen vertrouwelijke kring, namelijk bij de persoon die u in uw levenstestament heeft aangewezen. Er is geen toestemming van de rechter nodig. Zelfs niet als u geen actieve herinnering heeft aan het feit dat u überhaupt nog een woning heeft.

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag! Maak gerust eens een afspraak.