Mensen met wensen

01-12-2020

Gaat u uw erfgenamen na uw overlijden opzadelen met duidelijkheid of met vragen?

Het komt vaak voor dat wij een nalatenschap afwikkelen, waarbij er de nodige onduidelijkheid is. Onduidelijkheid die er niet zou zijn geweest indien er een heldere richtlijn in het testament zou zijn opgenomen, indien er een goed codicil zou zijn gemaakt, of indien het testament tenminste eens in de vijf jaar samen met de notaris tegen het licht was gehouden. Is die vitrinekast voor uw neef? Die auto voor uw nicht? Leg het vast. Haal het vraagteken weg bij neef en nicht. Voorkom onenigheid. Dat is het niet waard.

Wanneer je iemand vraagt of hij/zij bijzondere wensen heeft voor de verdeling van zijn of haar nalatenschap, dan zijn die wensen er praktisch altijd. Echter slechts een klein deel van die mensen zet ook daadwerkelijk de stap om dit vast te leggen. Zoals u weet is het ons werk om zaken vast te leggen. Maak gebruik van onze kennis op dat punt. Wij weten welke spelregels de overheid bij een overlijden hanteert, welke valkuilen er zijn en welke mogelijkheden er voor u zijn om alles goed te regelen. Als het dan eenmaal goed geregeld is, zeggen mensen vaak dat ze blij zijn dat ze nu eindelijk de stap hebben gezet. Het voelt goed. En daar gaat het om. Niks meer, niks minder.

Mogen wij ook u ontzorgen en een goed gevoel geven?

Bel gerust voor een vrijblijvende bespreking.