Huwelijksreis

19-06-2020

Heeft u het ook gelezen?

Een echtpaar komt kort na elkaar te overlijden. Omdat dit tijdens de huwelijksreis gebeurde, haalde dit zelfs het landelijke nieuws.

Omdat de man en de vrouw beiden geen testament hadden opgesteld, bepaalt de wet wie er erft. Het net getrouwde echtpaar had nog geen kinderen. De man was als laatste overleden, zodat zijn familie enig erfgenaam was. De familie van de vrouw accepteerde dit niet en begon een gerechtelijke procedure. Haar familie vond het redelijk en billijk dat, gezien de bijzondere omstandigheden, de helft van de nalatenschap aan de familie van de vrouw zou moeten toekomen. De rechtbank deed uitspraak: de familie van de vrouw werd in het gelijk gesteld. De familie van de man heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Dit betekent dat opnieuw een rechter alle bijzonderheden tegen het licht houdt en opnieuw een uitspraak doet. De hogere rechter, het gerechtshof, bepaalde dat er geen ruimte was voor uitleg. De wet bepaalt nu eenmaal dat je een testament kunt opstellen. Dit echtpaar heeft dit niet gedaan. Omdat de wet vervolgens duidelijk is over wie er dan moet erven, is er geen ruimte voor een andere interpretatie. Kortom, het gerechtshof stelt de familie van de man in het gelijk: de gehele nalatenschap van de man, inclusief aldus de erfenis van de vrouw, komt toe aan de wettelijke erfgenamen van de man: diens familie. De familie van de vrouw krijgt niets.

Wanneer je dit hoort, dan denk je dat de rechter zijn verstand heeft verloren. Toch heeft de rechter netjes de wet toegepast. Wil je dit soort discussies voorkomen, maak dan gewoon een testament. Ook indien je juist wilt voorkomen dat jouw familie in deze situatie van jou erft, dan moet je een testament laten opmaken. Je kunt ‘de familie’ laten erven, maar ook een of meer specifiek aan te wijzen personen. Of een goed doel. Of jouw beste vriendin. Of de voetbalvereniging. Alles kan. Als je het maar regelt.

Regel je het niet, dan bepaalt de wet wie er erft. Zadel niemand op met problemen die kunnen ontstaan. Met een goed testament is er maar één iemand die bepaalt wat er gebeurt: jij.

Wil je eens komen sparren over een testament, bel dan gerust. De bespreking is zonder kosten, en de koffie is heerlijk.