Is de hond inboedel?

12-05-2020

In een samenlevingscontract kun je als partners bepalen wat er met de inboedel moet gebeuren voor het geval je elkaar niet meer lief vindt. Dan gaat het meestal over de gehele inrichting van een woning. Vaak wordt afgesproken dat de inboedel eigendom is van beide partners samen.

Maar wat gebeurt er met de hond die deel uitmaakte van het gezin? In een gerechtelijke procedure tussen twee ex-samenwoners werd discussie gevoerd over de hond. De man stelde eigenaar te zijn. De vrouw stelde dat de hond deel uitmaakte van de inboedel en dus aan hen gezamenlijk toebehoort. In de procedure heeft de rechter bepaald dat de hond geen inboedelgoed is. De hond valt daardoor niet onder de omschrijving van de term inboedel in het samenlevingscontract. Door het afsluiten van het contract is de hond dus ook geen gezamenlijke eigendom geworden. De hond is en blijft eigendom van degene die de hond heeft gekocht.

Wil je deze discussie voorkomen, neem het dan gewoon uitdrukkelijk op in het samenlevingscontract. Je kunt opnemen van wie de hond is, zodat afspraken kunnen worden gemaakt wie de hond krijgt wanneer de relatie eindigt. Zelfs een omgangsregeling is mogelijk. Ook als je al eerder een contract had laten opstellen maar toen nog geen hond had, kan het bestaande contract hiermee worden aangevuld. Tot slot, om niet te discrimineren: het geldt ook voor kat, konijn enzovoorts.

Wil je hier meer over weten, bel dan gerust. Een vrijblijvende afspraak is snel gemaakt. Graag tot ziens. Uw notarissen, Rudy van Goor en René Schuurman.