Bonuskinderen

10-12-2019

Karin en Peter zijn gelukkig getrouwd. Zij hebben samen twee kinderen mogen krijgen. Daarnaast hebben zowel Karin als Peter kinderen uit een eerdere relatie.

Peter heeft zoon Jordi en Karin heeft dochters Kim en Sterre.

Wij noemen dit een samengesteld gezin.

Karin en Peter hebben geen testament gemaakt. Op grond van het feit dat zij getrouwd zijn, is het wettelijke langstlevende erfrecht van toepassing. Dat lijkt gunstig, echter er zit een addertje onder het gras.

Wanneer Peter komt te overlijden, erven de eigen dochters van Karin, Kim en Sterre, niet mee. Wanneer Karin komt te overlijden, erft de eigen zoon van Peter, Jordi, niet mee. Karin en Peter kunnen dit regelen door een testament te maken. In het testament kun je de eigen kinderen van de partner, de bonuskinderen, mee laten erven. Omdat Karin en Peter getrouwd zijn, worden alle kinderen dan meteen voor de berekening van de erfbelasting over en weer als eigen kinderen gezien. Dat scheelt een emmer vol belastinggeld. Op deze manier zakt bij de bonuskinderen het belastingtarief over de erfenis namelijk van 30% naar 10% en groeit de belastingvrijstelling bij hen van ongeveer € 2.000,00 naar € 20.000,00 per persoon.

Benoem je de kinderen van de partner niet uitdrukkelijk als erfgenaam in het testament, dan doen deze bonuskinderen dus niet mee in de nalatenschap!

Wilt u hierover meer weten, kom dan gerust langs voor een vrijblijvend gesprek.