Check, check, dubbelcheck

17-06-2019

De notaris controleert. Bij de bespreking wordt een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt. Deze wordt gecontroleerd op echtheid. Ook wordt nagekeken of uw ID-kaart als vermist staat geregistreerd. Na de bespreking geeft u de opdracht voor het opmaken van de akte. Er wordt gecontroleerd of u onder curatele staat, of u failliet bent. Tevens wordt uw persoonskaart bij de gemeente opgevraagd. Uw personalia worden gecontroleerd, inclusief het feit of u gehuwd bent. De te verkopen echtelijke woning staat namelijk wel op uw naam, maar bij de akte dient uw partner echt mee te tekenen. Uw verklaring dat de partner ‘het er wel mee eens is’, mogen wij niet zomaar accepteren. Het kadaster wordt gecontroleerd. Uw eigendomsakte wordt gecheckt. Zijn er misschien erfdienstbaarheden of kettingbedingen? De hypotheekakte wordt ingezien. U geeft aan dat de lening al is afgelost. Dit wordt nagevraagd bij de bank door een aflossingsnota op te vragen.

Bij het ondertekenen van de akte wordt uw identiteit wederom gecontroleerd. Weer de controle op faillissement en curatele. Is de koopsom gestort, is er geen beslag gelegd bij verkoper, is er door verkoper geen overbruggingshypotheek gevestigd op de over te dragen woning. Bij het samen met uw zussen verkopen van het voormalig ouderlijk huis, dienen alle partners mee te tekenen, omdat u mede namens ‘derden’ (uw zussen) hoofdelijk de verplichting aan gaat om de woning over te dragen. Alle ‘koale kanten’ moeten dus meetekenen. Ook dit wordt gecheckt.

Zo maar een greep uit een willekeurig dossier. Check check dubbelcheck.