Lekker sloapen

13-06-2019

Stel je voor dat je als ouders (jaarlijks) een akte kunt tekenen, waarbij ieder van de kinderen op papier ongeveer € 5000 ontvangt. Op papier, er gaat geen cent over tafel. De akte is getekend en de ouders lopen, per kind gerekend, € 5000 lichter weer naar buiten. De familie heeft drie kinderen, dus pa en ma zijn op papier € 15.000 minder vermogend geworden.

Nogmaals, er gaat geen cent over tafel. Er is bij de ouders een schuld aan de kinderen ontstaan. Dit is bij de ouders een aftrekpost in Box 3. Zij gaan dus minder Box 3 heffing betalen. Omdat bij de ouders het Box 3 vermogen minder is, zal later de eigen bijdrage voor de zorgkosten ook lager worden.

Maar het gunstige scenario is nog niet ten einde. Wanneer de langstlevende van de ouders het tijdelijke voor het eeuwige inwisselt, mogen de kinderen tegen de belastingdienst zeggen dat ze niet over de hele erfenis erfbelasting hoeven te betalen. Een deel van het vermogen van de ouders was immers al op papier van de kinderen. De belastingdienst stelt dan twee voorwaarden voordat deze aftrekpost bij de berekening van de erfbelasting wordt gehonoreerd: als eerste moet de schenking in een notariële akte zijn vastgelegd. De tweede voorwaarde is dat de ouders netjes jaarlijks rente aan de kinderen moeten hebben betaald. De ouders hadden immers een schuld aan de kinderen. Heb je een schuld aan de bank, dan moet je rente betalen. Heb je een schuld aan een kind, dan moet je ook rente betalen, aldus de belastingdienst. Welke rente mag je hanteren? Of sterker nog, moet, je hanteren?

De rente moet 6% zijn. Echt waar. De rente die de kinderen ontvangen wordt bij hen niet als inkomen gezien. De rente-inkomsten zijn dus onbelast.

Het voordeel van deze route is dat ouders dus niet alleen vermogen kunnen overhevelen naar de kinderen indien zij zelf veel contanten hebben om te schenken, maar ook indien het vermogen met name in de stenen zit, of als de ouders de wel beschikbare contanten nog niet willen missen. De ouders moeten zich immers niet uitkleden voordat ze gaan slapen.

Wilt u meer weten over het wel of niet uitkleden voordat ‘ie goat sloapen’, maak u dan gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.